VI HAR SEMESTERSTÄNGT V29-V31. Trevlig sommar!

Specialprodukter för träbearbetning och möbelvård sedan 1915.

Dintero betalalternativ
Credit safe

Köpvillkor företagsförsäljning

Priser:
Angivna priser är i svenska kronor exkl. lagstadgad moms med reservation för prisändringar utanför vår kontroll t ex valutaförändringar och ändrade inköpspriser.

Returer:
Retur av levererad vara förutsätter ERNST P:s godkännande. Ej lagerförda produkter samt produkter som använts eller vars original- förpackning saknas eller skadats kan inte tas i retur. Returer ersätts till 80% av fakturerat värde.

Betalning:
All försäljning sker mot efterkrav om inget annat avtalats. Avdrag för kassarabatt medges ej. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%. Vid order understigande 500:- netto tillkommer en expeditionsavgift på 50:-. Minsta ordervärde 150:-.

Indirekt skada:
ERNST P. är inte i något fall skyldig att till kunden utge ersättning för personskada, eller skada på egendom, för utebliven vinst eller för annan indirekt skada. Följ alltid produktens bruksanvisning och prova först på ett icke synbart ställe.

Frakt & Emballage:
All leverans sker fritt vårt lager (Ex Works) och kunden debiteras frakt enligt gällande frakttaxa. Fraktavdrag godkännes ej. Pallkostnad debiteras separat. Övrigt emballage ingår i priset. ERNST P. AB är anslutet till REPA registret och förpackningsavgifter ingår i priset.

Leveranstid:
Lagervaror levereras normalt inom 1 vecka. Övriga produkter enligt överenskommelse. För outlösta paket debiterar vi kunden kostnaden för returfrakten och en expeditionsavgift på 200:- exkl. moms. 

Transportskada:
All transport sker på mottagarens risk och faran på godset övergår på kunden när det överlämnats för transport. Reklamationer på skador skall således göras av mottagaren enligt de regler transportören föreskriver på mottagningsorten.

Ägarförbehåll:
De levererade varorna förblir ERNST P:s egendom till dess full betalning har erlagts. ERNST P. äger rätt att häva köpet med omedelbar verkan om betalningsdröjsmål föreligger.

Garanti:
Kunden garanteras att beställd vara är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Föreligger fel i levererad vara som ej beror på transportskada, utbytes denna mot fullgod vara. Villkoren för garantins giltighet är att reklamationen görs senast 10 dagar efter varans mottagande.

Tvister:
Tvister i anledning av köp skall äga rum i Göteborg. ERNST P. äger dock rätt att för utestående av förfallen fordran väcka talan vid domstol i kundens hemort.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?