Vår affärsidé är att erbjuda tillbehör och förbrukningsmaterial till den träbearbetande industrin, möbelaffärer och företag inom golvbranschen i Europa. Vi skall erbjuda innovativa produkter av hög kvalitet som löser ett problem för kunden.

Göteborg 2005-10-17

Torbjörn Olsson, VD