REACH

 

ERNST P. AB intygar att alla ingående ämnen i våra möbelvårdsprodukter är anmälda och registrerade enligt REACH kemikalielagstiftning.

 

Inga av dessa produkter innehåller ämnen från REACHs kandidatlista.

 

Detta har vi fått intygat från våra leverantörer. Vi köper endast in produkter och råvaror från leverantörer inom EU som har anmält ingående ämnen enligt bestämmelserna i REACH.

 

 

Göteborg, 20 oktober 2011

ERNST P. AB

 

 

Torbjörn Olsson

VD