ERNST P.s Miljöpolicy

 

Vi erbjuder tillbehör och förbrukningsmaterial till den träbearbetande industrin, möbelaffärer och företag inom golvbranschen i Europa.

 

Vår direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som uppkommer i vår verksamhet. Vår indirekta miljöpåverkan är dels på vilket sätt våra leverantörer tillverkar och transporterar och dels på vilket sätt våra kunder använder våra produkter.

 

Alla steg som vidtas i rätt riktning spelar roll. Alla leverantörer, medarbetare och kunder måste ta ansvar för miljön och bidra till att reducera klimatbelastningarna.

 

Naturligtvis uppfyller vi tillämplig miljölagstiftning.

 

Vi jobbar kontinuerligt med att minska miljöbelastningarna, bl a genom att:

 • källsortera och återanvända emballage (vi är naturligtvis anslutna till REPAs återvinningssystem). Allt emballage vi köper in ska kunna återanvändas eller återvinnas.
 • minska energiförbrukningen; all elektrisk utrustning stängs av när den inte används samt nattetid; bra isolering av våra lokaler, val av energisnåla maskiner etc…
 • välja miljövänliga transporter av produkter och medarbetare
 • uppmuntra personal att aktivt delta i miljöarbetet
 • göra miljöbelastningsbedömningar (vid inköp, i händelse av katastrof, produktmärkning etc.)
 • erbjuda våra kunder miljövänligare produktalternativ
 • erbjuda våra kunder elektronisk fakturering, edi, istället för pappersfaktura 
 • säkerställa produktmärkning enligt gällande lagstiftning
 • erbjuda säkerhetsdatablad för våra produkter

 

Vi har dessutom:

 • fasat ut alla produkter som innehåller perfluorerade ämnen (fluorkarboner). Dessa produkter har vi ersatt med miljövänligare alternativ
 • jobbat för att hitta ersättningsprodukter för terpentin. Vi har ersatt terpentin med miljövänligare ämnen i produkter vi tillverkar själva och påverkat leverantörer att ersätta terpentin med miljövänligare alternativ i produkter vi köper av dem

 

Vi samarbetar med Göteborgs Miljöförvaltning och Kemikalieinspektionen för att bl a bedöma nationell och lokal miljöpåverkan, innehåll och klassificering av våra produkter samt förslag på miljöförbättrande åtgärder.

 

 

Göteborg 2010-07-08

 

Torbjörn Olsson

VD och ägare