Information om materialet By Cast / PU

 

Detta är ett mycket vanligt material i soffor, fåtöljer och barstolar idag. Det består av antingen undersidan på skinnet "spaltlädret" eller textil som färgats och belagts med ett tjockt lager av polyuretan (förkortas PU). Det ger ett högblankt intryck.
Det är många som felaktigt tror att dessa möbler ska underhållas på samma sätt som möbler i skinn / läder. Så är inte fallet. Det är materialets tjocka skikt av Polyuretan som behöver rengöras och underhållas. Det skiljer sig mycket från läder. Polyuretan finns i flera kvaliteter men vi kan konstatera att materialet är känsligt för flera av de förhållanden som vi ofta utsätter en möbel för.


Faktorer som orsakar förändringar i By Cast / PU

 

  • Mekaniska nötningsskador (=vanligt slitage) 
  • Värme i kombination med fett från mat och hud
  • Fuktighet
  • Ljus - UV-ljus och synligt ljus
  • Kemikalier som t ex fett och svett från människohud, matrester hårvårdsprodukter, syror, salter

 

Vad händer när By-Cast utsätts för ogynnsamma faktorer?

 

  • Krackelering (små sprickor i ytfilmen)
  • Styrkan och elasticiteten i materialet reduceras
  • Polymererna svullnar, mjukas upp och blir kladdiga
  • Motståndskraften mot inträngande vätska och olja minskas och ytan absorberar fetter / vätskor och försvagas. Den blir klibbig och glansen försvinner

 

 

Hur förhindrar jag skador i By Cast?

Regelbunden användning av produkten By Cast & PU Protector från COLOURLOCK fungerar på detta sätt:
Polymerer, partiklar och vaxer som är kemikalieresistenta och temperaturstabila lämnar ett tunt lager på polymerernas yta och reducerar risken för förändringar
Antioxidanter och UV-filter absorberar energi som frisatts av ostabila fetter, friktion och solljus. Åldringsprocessen saktar ner.
Tillsatser skyddar mot hud- och hårfetts negativa påverkan.
Mikroskopiska skyddande partiklar reducerar vikningar i ytan och friktionsskador

 

Exempel på skador i By Cast & PU 

En alltför vanlig syn på möbler med Polyuretanyta:

Typisk skada på PU-belagda lackerade läder (övre bilden)
Här har hår-/hudfett orsakat små sprickor (krackelering) i ytskiktet. Dessa sprickor har släppt in fetter och fukt som trängt in mellan PU-lagret och bottenlädret. Fästningsförmågan har skadats och orsakat separering mellan skikten. Vid slitage kan PU-skiktet lossna.

Krackelerat By-Cast p g a längre tids verkan av ej borttaget hudfett i kombination med solljus (undre bilden)
Denna skada uppträdde efter bara 18 månader. Här har de skadliga fettämnena fått hjälp på traven i form av energi från solljus och framförallt UV-strålarna.

 

Risken för skador liknande dessa minskar väsentligt om ett rengörings-/underhållsmedel som innehåller solskyddande egenskaper (UV-skydd) och antioxidanter används.